Mở phiếu hỗ trợ

Mở phiếu hỗ trợ

Nếu bạn không tìm thấy giải pháp cho vấn đề của bạn trong Kiến thức hỗ trợ, bạn có thể gửi một phiếu hỗ trợ đến bộ phận trợ giúp.Vui lòng chọn một bộ phận phù hợp bên dưới để gửi phiếu hỗ trợ.


  Đăng ký mới

Bộ phận CSKH, kinh doanh, tư vấn và đăng ký mới


  Gia hạn và Nâng cấp

Bộ phận CSKH, xử lý các yêu cầu gia hạn, nâng cấp


  Kỹ Thuật

Bộ phận CSKH, hỗ trợ các vấn đề về kỹ thuật


  Nghiệp vụ

Bộ phận nghiệp vụ, tổng hợp, hành chính. Xử lý các yêu cầu thay đổi, cập nhật thông tin và giải đáp các thắc mắc về tài khoản


  Kế toán

Bộ phận kế toán, hỗ trợ các vấn đề về thanh toán, giải đáp thắc mắc hóa đơn


  Dự Án

Bộ phận phát triển dự án, thiết kế web


  Chăm sóc khách hàng

Bộ phận CSKH, xử lý khiếu nại chung


  Dịch vụ miễn phí

Nơi tiếp nhận phiếu đăng ký các dịch vụ miễn phí.