RapidSSL

Chứng chỉ RapidSSL® giúp bạn giữ các giao dịch của khách hàng an toàn với độ mạnh mã hoá dữ liệu đến 256-bit và xác thực trang web. Đặc biệt, các loại chứng chỉ RapidSSL (sản phẩm của RapidSSL, một công ty con của GeoTrust) chấp nhận các khách hàng cá nhân với mức xác minh chỉ là quyền sở hữu tên miền. Thời gian triển khai cho các chứng chỉ số này chỉ trong vòng 3-5 phút kể từ lúc chúng tôi nhận được khoản thanh toán từ khách hàng. Hơn tất cả, chứng chỉ SSL của chúng tôi là một trong những giá cả phải chăng nhất trong ngành.

Chọn thời hạn thanh toán

Chọn tên miền

Get the green address bar

with a GeoTrust™ EV certificate

  • Provides greater trust and authenticity
  • Recommended for Business Use
  • Padlock with Green Address Bar
  • Universal device and browser compatibility