Bài viết

Ẩn thông tin chủ thể tên miền (Whois Privacy - ID Protection)

Mỗi ngày, có hàng triệu thông tin khách hàng bị đánh cắp do những sơ hở từ nhiều nguồn, trong đó...

Các trạng thái của tên miền .COM và .NET

Trạng thái của tên miền phản ánh hoạt động hiện tại và các thao tác có thể tiến hành với tên miền...

Có bao giờ xảy ra sự trùng tên miền không?

Tên miền là địa chỉ duy nhất trên Internet vì vậy không bao giờ có sự trùng nhau.

DNS: SOA là gì?

Bản ghi SOA (SOA Record) được hiểu là "Start of Authority", tức là thông tin xác nhận từ phía máy...

Đối tượng đăng ký tên miền Việt Nam

Một số đuôi tên miền Việt Nam sẽ hạn chế người đăng ký. Trong các trường hợp không phù hợp với...

Hướng dẫn bổ sung thông tin khi đăng ký tên miền .US

Tên miền .US cần khách hàng bổ sung một số thông tin, do việc giới hạn các đối tượng dưới đây:...

Hướng dẫn chuyển tên miền quốc tế sang nhà cung cấp khác

BƯỚC 1: Kiểm tra thông tin WHOIS tên miền tại https://manage.digistar.vn/domainchecker.php . Để...

Khi nào có thể sử dụng tên miền đã đăng ký?

Tuỳ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ đăng ký, một tên miền cần 24 - 48 giờ để có thể sử dụng được.

Làm thế nào để quản lý tên miền, dns, nameservers

Để quản lý tên miền đã đăng ký tại DigiStar bạn có thể tham khảo hướng dẫn quản lý tên miền, quản...

Một số lưu ý bảo vệ tên miền quốc tế khỏi bị đánh cắp hoặc hack

Tên miền quốc tế, với một số đặc tính của nó, có thể bị hack hoặc đánh cắp nếu chủ sở hữu không...

Tên miền là gì? Có những loại tên miền nào?

Tên miền là một định danh dễ nhớ của một cá nhân hay một tổ chức trên internet. Tên miền được...

Thay đổi thông tin chủ thể tên miền Việt Nam

Trong quá trình sử dụng, tên miền Việt Nam không thể thay đổi thông tin chủ thể. Để thay đổi...

Thế nào là Domain Full Control - Toàn quyền quản lý tên miền?

Khái niệm Domain Full Control được hiểu là domain phải được toàn quyền quản lý bởi chủ thể (chủ...

Thời gian đăng ký sử dụng đối với tên miền quốc tế

Tên miền quốc tế được đăng ký theo năm, tối thiểu là 1 năm, và tối đa là 10 năm. Sau thời gian sử...

Thông thường khoảng bao lâu thì hoàn tất việc transfer domain ?

Nhanh nhất 5 ngày và chậm nhất 15 ngày.

Thủ tục đăng ký tên miền Việt Nam

Bước 1: Kiểm tra tên miềnViệc đăng ký tên miền sẽ tuân theo nguyên tắc chung: "Đăng ký trước, cấp...

Tôi có thể sang nhượng, cho, bán lại dịch vụ không?

Khách hàng được toàn quyền sang nhượng, cho, bán lại dịch vụ đã đăng ký sử dụng nhưng phải báo...

Tôi làm gì được trên domain đã đăng ký?

Các tính năng cơ bản của 1 domain như: thay đổi thông tin Whois, được tạo Name server,...

Tôi quên gia hạn tên miền thì làm sao?

Một tháng trước khi dịch vụ hết hạn, bộ phận chăm sóc khách hàng của DigiStar bắt đầu nhắc nhở...

WHOIS là gì?

Whois được cung cấp nhằm giúp người sử dụng biết được thông tin về tên miền đăng ký, để whois một...