Hướng dẫn cấu hình Mail với dịch vu Google App

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH DOMAIN ĐỂ DÙNG DỊCH VỤ MAIL GOOGLE APP

B1: Muốn sử dụng dịch vụ Google App. Bạn cần tiến hành đăng ký tại địa chỉ www.google.com

B2: Lựa chọn phiên bản phù hợp với nhu cầu sử dụng. Sau khi đăng ký thành công dịch vụ Mail Google App cho domain bạn sẽ nhận được cá Record. Tiến hành cấu hình tên miền như sau:
googleffffffff9107ccf5            CNAME    google.com
mail                                    CNAME    ghs.google.com
<domain>                           MX          ASPMX.L.GOOGLE.COM                10
<domain>                           MX          ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM        20
<domain>                           MX          ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM        30
<domain>                           MX          ASPMX2.GOOGLEMAIL.COM          30
<domain>                           MX          ASPMX3.GOOGLEMAIL.COM          30
<domain>                           MX          ASPMX4.GOOGLEMAIL.COM          30
<domain>                           MX          ASPMX5.GOOGLEMAIL.COM          30
- Cấu hình theo như hình sau:

 - Các bản ghi còn lại các bạn cấu hình tương tự.
B3: Sau khi cấu hình hoàn tất bạn đợi hệ thống DNS cập nhật hoàn tất sau 48h và kiểm tra lại.

Bài viết có giúp được bạn không? 4 Mục tin có ích (19 Đánh giá)