Hướng dẫn cấu hình chuyển hướng tên miền bằng CloudFlare

Bước 1: Đăng nhập vào trang chủ CloudFlare: https://www.cloudflare.com/ . Nếu chưa có tài khoản các bạn có thể tiến hành đăng ký nhé.

Bước 2: Nhấn chọn mục “Add Site”

Bước 3: Tiến hành điền địa chỉ domain và click chọn “Begin Scan”. Sau đó bạn đợi ít phút để hệ thống tiến hành scan nhé.

Bước 4: Sau khi hệ thống đã scan xong, bạn nhấn chọn “Continue”

Bước 5: Các bạn tiến hành thêm các bản ghi A, CNAME vào như hình sau:

Bước 6: Ta được kết quả như hình. Sau đó nhấn chọn “Continue”

Bước 7: Tick chọn vào mục “Free Website”. Sau đó nhấn chọn “Continue”

Bước 8: Ta được thông báo đổi thành cặp nameser của CloudFlare như sau:

Bước 9: Tiến hành đăng nhập vào trang quản lý tên miền của các bạn và đổi thành cặp nameserver mà CloudFlare đã cung cấp ở trên. Nếu bạn đăng ký dịch vụ tên miền tại DIGISTAR thì tiến hành truy cập vào trang: https://manage.digistar.vn/clientarea.php để thay đổi nameser.

Bước 10: Sau khi tiến hành cập nhật lại nameserver ở trang quản trị của mình. Các bạn có thể kiểm tra kết quả cập nhật ở trang: https://www.dnswatch.info/

Bước 11: Sau khi hoàn tất cập nhật nameserver, các bạn tiếp tục quay lại trang: https://www.cloudflare.com/ và nhấn chọn mục “Page Rules”:

Bước 12: Nhấn chọn mục “ Create Page Rule”

Bước 13: Tiến hành điền các mục như hình sau. Sau đó nhấn chọn “Save and Deploy”

Bước 14: Ta được kết quả như sau:

Bước 15: Tiến hành kiểm tra kết quả đạt được:

  • Trước khi cấu hình:

 
Bài viết có giúp được bạn không? 2 Mục tin có ích (4 Đánh giá)