Phần 11: Hướng cấu hình Forward Email Trên dịch vụ Email Hosting

Bước 1: Truy cập website https://mail11.digistar.vn  sau đó đăng nhập với tài khoản email của bạn:Bước 2: Click chọn “Preferences”Bước 3: Click chọn “Mail”

Bước 4: Tại phần Receiving Messages, nhập địa chỉ email cần chuyển tiếp mail tới ở khung “Forward a copy to”Bước 5: Click Save” để hoàn tất.Như vậy, mỗi khi nhận được mail tới hệ thống sẽ tự chuyển tiếp mail này qua địa chỉ email mà chúng ta vừa cấu hình.

Bài viết có giúp được bạn không? 0 Mục tin có ích (0 Đánh giá)