Phần 10: Hướng dẫn tạo bộ lọc Mail Trên dịch vụ Email Hosting

Bước 1: Truy cập website https://mail11.digistar.vn sau đó đăng nhập với tài khoản email của bạn:Bước 2: Click phải vào mail cần lọc và chọn “Create Filter”Bước 3: Nhập tên bộ lọc này ở mục “Filter Name”;Mặc định hệ thống sẽ tự đưa ra các gợi ý cho bộc lọc này như hình sau:Tại mục (1), chúng ta có thể lựa chọn điều kiện lọc:


-          Chọn “all” nếu bạn muốn bộ lọc này sẽ được kích hoạt khi tất cả điều kiện bạn cấu hình đều đúng;

-          Chọn “any” nếu bạn muốn kích hoạt bộ lọc khi chỉ cần có ít nhất 01 điều kiện đúng;

Tại mục (2), thiết lập điều kiện lọc, bạn có thể click vào dấu +  để thêm điều kiện mới, hoặc nút dấu -  để loại bỏ điều kiện hiện có;

  • Có rất nhiều cơ chế lọc như: Subject (tiêu đề mail), From (người gửi), To, Cc (người nhận), Body (nội dung mail), Message (có tùy chọn giúp xác định có phải mail marketing), v.v….
  • Với mục xác định điều kiện (cột thứ 2), sẽ có các tùy chọn như contains (có chứa nội dung), matches exactly (nội dung của mục chính xác là), not contains (không chứa nội dung), not matches exactly (nội dung của mục không phải là), is (là), is not (không là), before (trước ngày), after (sau ngày), under (nhỏ hơn, dưới), over (lớn hơn, trên), v.v….
  • Ở cột thứ 3, bạn điền nội dung, từ khóa cho điều kiện lọc.

Tại mục (3), bạn chọn hành động sẽ thực thi khi mail đáp ứng đủ các điều kiện của bộ lọc.

-          Keep in Inbox: Vẫn giữ mail ở Inbox

-          Delete: Xóa mail

-          Move into folder: Di chuyển qua thư mục khác

-          Tag with: Gắn thẻ mail

-          Mark as: Đánh dấu mail

-          Redirect to Address: Chuyển tiếp mail cho địa chỉ khác
Bạn cũng có thể thực hiện nhiều hành động liên tục bằng cách ấn vào nút dấu +

Tùy chọn "Do not process additional filters"  tại mục số (4) sẽ dừng kiểm tra các bộ lọc khác khi bộ lọc này đã đáp ứng đủ điều kiện thực thi.

Bước 5: Click “OK” để tạo bộ lọc mới:

Bước 6: Các bạn có thể vào “Preferences -> Filters” để thêm hoặc chỉnh sửa bộ lọc

-          Create Filter: Tạo bộ lọc mới như các bước trên (nhưng sẽ không có các điều kiện gợi ý sẳn);

-          Edit Filter: Chọn tên bộ lọc và click nút này để chỉnh sửa bộ lọc;

-          Delete Filter: Xóa bộ lọc đang chọn;

-          Run Filter: Thực thi bộ lọc đang chọn ngay lập tức;

Ngoài ra, chúng ta còn có thể tùy chỉnh một số độ ưu tiên, hủy kích hoạt bộ lọc như sau:

-          Move Up: Di chuyển bộ lọc lên trên (các bộ lọc sẽ được thực thi từ trên xuống dưới);

-          Move Down: Di chuyển bộ lọc xuống dưới;

-          Remove: Hủy kích hoạt bộ lọc (chọn bên trái); Đưa bộ lọc về danh sách bộ lọc hiện có;

-          Add: Kích hoạt bộ lọc (chọn bên phải);

Bước 7: Mặc định, các thiết lập bộ lọc trên đều chỉ có tác dụng với thư đến, để áp dụng bộ lọc với thư đi chúng ta click và thẻ “Outgoing Message Filters” và cấu hình tương tự. 

Bài viết có giúp được bạn không? 0 Mục tin có ích (0 Đánh giá)