Phần 07: Hướng thay đổi tên hiển thị khi gửi mail

Bước 1: Truy cập website https://mail11.digistar.vn sau đó đăng nhập với tài khoản email của bạn:
Bước 2: Click chọn “Preferences”


Bước 3: Click chọn “Accounts”(1) sau đó nhập tên hiển thị vào mục “From”(2) và click “Save”(3)

Bước 4: Gửi thử mail và bên phía người nhận sẽ nhận được tên hiển thị bạn thiết lập

 

Add to Anti-Banner
Bài viết có giúp được bạn không? 0 Mục tin có ích (0 Đánh giá)