Phần 05: Hướng dẫn cấu hình mail trên điện thoại Android

Bước 1: Mở app GMail được cài đặt mặc định trên Android:

Chọn biểu tượng 03 gạch ngang trên góc trái

Bước 2: Chọn “Settings” (Cài đặt)
Bước 3: Chọn “Add Account” (thêm tài khoản) như hìnhBước 4: Chọn “Personal (IMAP/POP)” và click “NEXT”Bước 5: Nhập vào địa chỉ email của bạn và click “Manual Setup” để cài đặt Mail.Bước 6: Chọn kiểu “IMAP” hoặc “POP3” sau đó nhấn “NEXT”Bước 7: Nhập vào mật khẩu Email và nhấn “NEXT”

Bước 8: Cấu hình theo các thông tin sau:USERNAME: Nhập vào đầy đủ địa chỉ email của bạn;

SERVER: Nhập vào địa chỉ “mail11.digistar.vn

PORT: Nhập vào số “993

SECURITY TYPE: Chọn “SSL/TLS (Accept all certificates)

Sau đó nhấn “NEXT” để tiếp tục.

Bước 9: Chọn kiểu “IMAP” hoặc “POP3” sau đó nhấn “NEXT”

 

SMTP SERVER: Nhập vào địa chỉ “mail11.digistar.vn

PORT: Nhập vào số “465

SECURITY TYPE: Chọn “SSL/TLS (Accept all certificates)

Tick chọn “Require sign-in”

USERNAME: Nhập vào đầy đủ địa chỉ email của bạn;

Sau đó nhấn “NEXT” để tiếp tục.

Bước 10: Nhấn “NEXT”


Bước 11: Nhấn “NEXT” để hoàn tất

 Bài viết có giúp được bạn không? 1 Mục tin có ích (3 Đánh giá)