Phần 06: Hướng dẫn đổi cấu hình Email sử dụng SSL trên điện thoại Android

Bước 1: Mở app GMail được cài đặt mặc định trên Android:


Chọn biểu tượng 03 gạch ngang trên góc trái

Bước 2: Chọn “Settings” (Cài đặt)

 

Bước 3: Chọn tài khoản Email cần đổi cấu hìnhnhư hìnhBước 4: Kéo xuống cuối cùng sẽ có tùy chọn thay đổi “Server settings” như hình sau:Bước 5: Nhấn vào “Incoming settings để thay đổi địa chỉ Server mail nhậnUSERNAME: Nhập vào đầy đủ địa chỉ email của bạn;

SERVER: Nhập vào địa chỉ “mail11.digistar.vn

PORT: Nhập vào số “993

SECURITY TYPE: Chọn “SSL/TLS (Accept all certificates)

Sau đó nhấn “DONE” để lưu

Bước 6: Nhấn vào Outgoing settings để thay đổi địa chỉ Server mail nhậnSMTP SERVER: Nhập vào địa chỉ “mail11.digistar.vn

PORT: Nhập vào số “465

SECURITY TYPE: Chọn “SSL/TLS (Accept all certificates)

Tick chọn “Require sign-in”

USERNAME: Nhập vào đầy đủ địa chỉ email của bạn;

Sau đó nhấn “DONE” để lưu

 

 

Bài viết có giúp được bạn không? 0 Mục tin có ích (0 Đánh giá)