Phần 03: Hướng dẫn cấu hình bảo mật email hosting trên outlook

Hướng dẫn cho việc add tài khoản mới hoặc sửa lại thông số trên máy đã có tài khoản Email

Bước 1: Vào phần quản lý Account Email trên Out

Với Outlook 2007: Chọn vào Tools trên thanh menu, chọn Account Settings.


Bước 2: Chọn vào tài khoản Email cần thay đổi, rồi chọn vào Change…
Bước 3: Với tài khoản đã có rồi, thì cần sửa lại thông số Incoming mail serverOutcoming mail server thành mail11.digistar.vnBước 4: Tiếp theo là sửa lại port. Dịch vụ mới này được bảo mật tốt nên tất cả các mail đều được mã hóa. Sau khi xong bước 3, chọn vào More Setting…Tại thẻ Outgoing Server; Tick chọn “My outgoing server (SMTP) requires authentication” “Use same settings as my incoming mail server”Tại thẻ Advanced Xuất hiện hộp thoại mới. Chọn tab Advanced. Sau đó làm theo các bước trong hình hướng dẫn. Cuối cùng chọn OK**Nếu bạn dùng IMAP, bạn cấu hình Port là 993 và chọn kiểu mã hóa là SSL.

Như vậy là đã hoàn tất cấu hình. Sau đó bạn cứ chọn OK để lưu lại quá trình cấu hình và check lại gửi và nhận mail của outlook (F9)

 

 

 

 

Bài viết có giúp được bạn không? 1 Mục tin có ích (1 Đánh giá)