Phần 02: Hướng reset mật khẩu tài khoản email Trên dịch vụ Email Hosting

Để thực hiện reset password cho từng tài khoản Email, các bạn thực hiện đăng nhập vào dịch vụ Email Hosting theo hướng dẫn tại http://manage.digistar.vn/knowledgebase/367/Phan-01-Huong-dan-dang-nhap-va-tao-tai-khoan-email-hosting.html, sau đó thực hiện reset password cho tài khoản email như sau:

Bước 1: Cick “Quản lý tại tài khoản Email cần reset mật khẩu đăng nhập; Sau đó click chọn “Đổi mật khẩu”.Bước 2: Nhập vào mật khẩu mới và click Xác Nhận:
Bước 3: Truy cập webmail tại địa chỉ https://mail11.digistar.vn/ bằng thông tin vừa thay đổi.

Bài viết có giúp được bạn không? 0 Mục tin có ích (0 Đánh giá)