Phần 01: Hướng dẫn đăng nhập và tạo tài khoản email hosting

Bước 1: Truy cập website https://manage.digistar.vn/clientarea.php


 Đăng nhập với tài khoản đăng ký dịch vụ:


Bước 2: Click chọn “Dịch vụ”
Bước 3: Click chuột vào khoảng trống ở dịch vụ Email Hosting tương ứng.Bước 4: Kéo xuống cuối trang, click và mục “Tài khoản” để quản lý danh sách các tài khoản email trong tên miền đăng ký Email Hosting.Bước 5: Cick “Thêm tài khoản” để thêm tài khoản Email mới. Cũng tại trang này, phần bên dưới thể hiện danh sách các tài khoản email hiện có.Bước 6: Nhập các thông tin cơ bản như hình sau:Các thông tin còn lại khác có thể để trống và click  "Lưu" để hoàn tất thêm.


Bước 7: Truy cập webmail tại địa chỉ https://mail11.digistar.vn/

 

 

Bài viết có giúp được bạn không? 3 Mục tin có ích (3 Đánh giá)