Bài viết

Phần 01: Hướng dẫn đăng nhập và tạo tài khoản email hosting

Bước 1: Truy cập website https://manage.digistar.vn/clientarea.php  Đăng nhập với tài khoản đăng...

Phần 02: Hướng reset mật khẩu tài khoản email Trên dịch vụ Email Hosting

Để thực hiện reset password cho từng tài khoản Email, các bạn thực hiện đăng nhập vào dịch vụ...

Phần 03: Hướng dẫn cấu hình bảo mật email hosting trên outlook

Hướng dẫn cho việc add tài khoản mới hoặc sửa lại thông số trên máy đã có tài khoản Email Bước...

Phần 04: Hướng thêm địa chỉ Email Nhóm Trên dịch vụ Email Hosting

Để thực hiện tạo email nhóm, các bạn thực hiện đăng nhập vào dịch vụ Email Hosting theo hướng dẫn...

Phần 05: Hướng dẫn cấu hình mail trên điện thoại Android

Bước 1: Mở app GMail được cài đặt mặc định trên Android: Chọn biểu tượng 03 gạch ngang trên góc...

Phần 06: Hướng dẫn đổi cấu hình Email sử dụng SSL trên điện thoại Android

Bước 1: Mở app GMail được cài đặt mặc định trên Android:Chọn biểu tượng 03 gạch ngang trên góc...

Phần 07: Hướng thay đổi tên hiển thị khi gửi mail

Bước 1: Truy cập website https://mail11.digistar.vn sau đó đăng nhập với tài khoản email của bạn:...

Phần 08: Hướng dẫn cài đặt Mail trên iPhone/iPad

Bước 1: Mở app Mail được cài đặt mặc định trên iOS: Bước 2: Chọn “Khác” Bước 3: Nhập thông tin...

Phần 09: Hướng dẫn tạo chữ ký trên Webmail - Email Hosting

Bước 1: Truy cập website https://mail11.digistar.vn sau đó đăng nhập với tài khoản email của bạn:...

Phần 10: Hướng dẫn tạo bộ lọc Mail Trên dịch vụ Email Hosting

Bước 1: Truy cập website https://mail11.digistar.vn sau đó đăng nhập với tài khoản email của bạn:...

Phần 11: Hướng cấu hình Forward Email Trên dịch vụ Email Hosting

Bước 1: Truy cập website https://mail11.digistar.vn  sau đó đăng nhập với tài khoản email của...

Phần 12: Một số phím tắt phổ biến trên dịch vụ Email Hosting

1. Các phím tắt chung Chức năng Phím tắt Truy cập Mail G+M...

Phần 13: Hướng dẫn bật tin nhắn đẩy (Push Message) trên dịch vụ Email Hosting

Bước 1: Truy cập website https://mail11.digistar.vn  sau đó đăng nhập với tài khoản email của...