Hướng dẫn thay đổi NameServer của tên miền quốc tế

Đối với tên miền quốc tế bạn có chủ động thay đổi nameserver của tên miền bất cứ lúc nào thông qua hệ thống của DIGISTAR.
B1: Bạn tiến hành đăng nhập vào phần quản lý tên miền theo hướng dẫn http://manage.digistar.vn/knowledgebase/197/Huong-dan-dang-nhap-vao-quan-ly-ten-mien.html
B2: Thay đổi nameserver: Bạn click chọn mục Nameservers trên màn hình sẽ hiển thị bảng sau:

Tại đây bạn có thể nhập các cặp name server của bạn vào sau đó click vào mục “Thay đổi Nameserver” để hệ thống cập nhật.

- Lưu ý:

+ Đối với tên miền quốc tế bạn có thể tự thao tác thay đổi nameserver qua giao diện trên

+ Đối với tên miền Việt Nam bạn vui lòng gửi phiếu hỗ trợ vào support@digistar.vn để được bộ phận kỹ thuật hỗ trợ thay đổi nameserver giúp bạn nhanh nhất.

Bài viết có giúp được bạn không? 4 Mục tin có ích (21 Đánh giá)