Hướng dẫn thay đổi thông tin whois của tên miền quốc tế

Bạn có thể thay đổi thông tin liên hệ (whois) cho tên miền quốc tế thông qua hệ thống của DigiStar.
B1: Đăng nhập vào phần quản lý tên miền theo hướng dẫn tại http://manage.digistar.vn/knowledgebase/197/Huong-dan-dang-nhap-vao-quan-ly-ten-mien.html
B2: Để thay đổi thông tin liên hệ bạn click chọn vào "Thông tin liên hệ" như hình sau:

Bài viết có giúp được bạn không? 11 Mục tin có ích (25 Đánh giá)