Bài viết

Các lỗi thường gặp trong quá trình biên dịch php

Trong quá trình complie PHP, các bạn có thể gặp một số lỗi sau, dưới đây là 22 lỗi complie PHP...

Đổi webmail mặc định trong directadmin

Ví dụ thay đổi Roundcude thành Webmail mặc định. Ta thực hiện lệnh: # vi...

Hướng dẫn backup dữ liệu trên server với DirectAdmin

Khi đăng ký sử dụng Cloud Server hay Cloud VPS tại DigiStar bạn sẽ được cài web control...

Hướng dẫn cài đặt DirectAdmin trên server CentOS 6.5

Sau khi đăng nhập vào VPS thông qua kết nối SSH, bạn thực hiện các bước sau: Bước 1: Update...

Hướng dẫn cập nhật IP cho server sử dụng DirectAdmin

Để cập nhật lại IP cho VPS sử dụng DirectAdmin, bạn đăng nhập vào VPS thông qua SSH và chạy dòng...

Hướng dẫn cấu hình CSF (ConfigServer & Firewall)

- File cấu hình nằm ở /etc/csf/csf.conf , các file còn lại được nhắc đến bên dưới nếu không nêu...

Hướng dẫn chạy suphp trên server sử dụng DirectAdmin

1)Giới thiệuSuphp là một modul tăng tính bảo mật cho server và thực thi php chạy dưới quyền của...

Hướng dẫn disable hàm mail () trên server

Khi server của bạn bị spam mail với số lượng rất lớn, bước đầu tiên bạn nên kiểm tra xem hàm mail...

Hướng dẫn giới hạn số email gửi của user

Để quản lý số lượng email gửi đi của từng user / ngày (chống spam mail) bạn có thể tinh chỉn số...

Hướng dẫn gỡ blacklists IP

B1: Truy cập vào trang http://mxtoolbox.com/blacklists.aspxB2: Tại ô "Blacklists" nhập địa chỉ IP...

Hướng dẫn gửi mail với tên miền song song (domain pointers)

Chức năng park domain trong Cpanel (domain pointers trong DirectAdmin) được sử dụng khi bạn muốn...

Hướng dẫn kiểm tra lượng RAM đang dùng trên server CentOS

Thông thường để xem tải của VPS đang chạy chúng ta thường dùng lệnh top, tuy nhiên lệnh này không...

Hướng dẫn restore dữ liệu cho từng user trên DirectAdmin

Để sử dụng chức năng này yêu cầu trên server phải có bản backup của user tương ứng,...

Hướng dẫn ssh vào server bằng chương trình Putty

Hướng dẫn ssh vào server bằng chương trình Putty (SSH, Telnet client for Windows)1. Tải chương...

Hướng dẫn sử dụng các lệnh cơ bản trên Linux

1. Các lệnh hệ thống#exit: thoát khỏi cửa sổ dòng lệnh.#logout: tương tự exit.#reboot: khởi động...

Hướng dẫn xóa Mail Queue trên Server

Khi Server của bạn bị spam mail hoặc mail report của hệ thống với số lượng email sent đi rất lớn...