Hướng dẫn tạo quản lý bản ghi DNS cho tên miền

DigiStar có hệ thống DNS riêng với tốc độ cập nhật rất nhanh, giao diện thân thiện, dễ sử dụng dành cho tất cả các khách hàng đắng ký, chuyển tên miền về DigiStar. Bạn có thể quản lý thêm, xóa, chỉnh sửa các record DNS cho tên miền thông qua hệ thống của DIGISTAR.
B1: Đăng nhập vào phần quản lý khách hàng theo hướng dẫn tại http://manage.digistar.vn/knowledgebase/197/Huong-dan-dang-nhap-vao-quan-ly-ten-mien.html
B2: Để cấu hình trỏ tên miền bạn click vào mục “Dịch vụ cộng thêm” và lựa chọn tiếp mục “Quản lý” như hình sau:

- Lưu ý: Tính năng này chỉ hoạt động khi bạn sử dụng cặp name server trung gian (ns1.digistardns.com, ns2.digistardns.com). Khi bạn đăng ký tên miền kèm theo dịch vụ hosting ở DigiStar thì bạn đã được cấu hình sử dụng name server trực tiếp. Vì vậy bạn không phải thao tác cấu hình lại trong mục này.

+ Nếu chọn Loại là : A thì Địa chỉ phải nhập là địa chỉ IP, ví dụ: 203.182.78.121
+ Nếu chọn Loại là : CNAME thì Địa chỉ phải nhập là tên miền , ví dụ: abc.com
+ Nếu chọn Loại là : MX thì Bản ghi phải là <domain> và Địa chỉ phải nhập là tên mail server, ví dụ: mail.abc.com
+ Priority chỉ áp dụng cho LoạiMX
+ Nếu Loại là : URL Redirect/URL Frame thì Địa chỉ phải nhập là địa chỉ web, ví dụ: http://www.digistar.vn
B3: Ví dụ: Cấu hình trỏ tên miền về host có IP:123.123.123.123 để chạy website

B4:Ví dụ: Cấu hình trỏ tên miền về IP:123.123.123.123 để sử dụng mail

Bài viết có giúp được bạn không? 40 Mục tin có ích (110 Đánh giá)