Hướng dẫn đăng nhập vào phpmyadmin

Bước 1: Đăng nhập vào trang quản trị Control Panel DirectAdmin. Trong mục “Your Account” -> Chọn “MySQL Management”


Bước 2:  Click “Create new Database” để tạo database

Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin như bên dưới: tên database, tên user cho database và mật khẩu -> sau khi nhập xong click “Create” để hoàn thành.Kết quả đã tạo xong database: dùng thông tin UsernamePassword để đăng nhập vào database trong phpmyadmin

Bước 4:Đăng nhập vào database để tạo cơ sở dữ liệu hoặc Import dữ liệu vào bằng cách:

Trở lại giao diện chính control panel, trong mục “Advanced Features” -> Click “phpMyAdmin”

Bước 5: Tại đây sẽ xuất hiện những cảnh báo và bạn nhấn vào “Nâng cao” và  tiếp tục truy cập sẽ xuất hiện màn hình đăng nhập , bạn nhập vào tên User của database và mật khẩu -> click “Log In”


Khi đăng nhập vào phpmyadmin thành công:


 

  

Bài viết có giúp được bạn không? 8 Mục tin có ích (18 Đánh giá)