Hướng dẫn cách test website khi chưa trỏ domain về DigiStar

Bạn là khách hàng share hosting của Digistar nhưng không đăng ký domain tại Digistar. Sau khi đăng ký gói hosting bạn phải trỏ domain về địa chỉ ip của Digistar.

Tuy nhiên, nếu còn đang sử dụng hosting ở nhà cung cấp khác, bạn cũng có thể cấu hình để kiểm tra và chuyển dữ liệu về Digistar. Khi chắc chắn mọi thứ đã ổn định thì có thể trỏ domain để website hoạt động bình thường.
Việc phân giải này được thực hiện qua DNS nhưng chúng ta có thể can thiệp vào việc phân giải domain ngay tại máy tính của mình.VD phân giải domain của bạn (ví dụ yourdomain.com ) bằng cách chỉ định yourdomain.com có ip là 103.254.12.54.

Hướng dẫn cấu hình:
Bước 1: Cấu hình file hosts
Thêm dòng sau đây vào cuối file hosts:
103.254.12.54        yourdomain.com
Với hệ điều hành khác nhau thi file hosts ở trong các thư mục khác nhau:
+ Hệ điều hành Windows: File hosts trong thư mục C:\Windows\System32\drivers\etc
+ Hệ điều hành Linux: File hosts trong thư mục /etc
Bước 2: Xóa DNS để đảm bảo sẽ truy cập đúng cache
+ Windows: Vào CMD gõ lệnh ipconfig /flushdns
+ Linux: Trong terminate gõ lệnh: service nscd restart
Bước 3:  Truy vấn DNS bằng nslookup.
Gõ lệnh nslookup tại cửa sổ dòng lệnh. Sau đó nhập domain cần kiểm tra là yourdomain.com, nếu kết quả tra về IP 103.254.12.54 là bạn cấu hình thành công.

Bài viết có giúp được bạn không? 1 Mục tin có ích (2 Đánh giá)