Huong dan chmod file qua FileZilla (FTP Client)

1. Cài đặt FTP client

Bạn cần phải có phần mềm quản lý file hoạt động trên giao thức này như : Filezilla, Cute-pro , ….Ở đây, tôi sử dụng phần mềm quản lý FileZilla. Các bạn truy cập vào đây để được hướng dẫn cài đặt http://manage.digistar.vn/knowledgebase/199/Huong-dan-su-dung-FileZilla.html

2. Thực hiện chmod cho file và folder qua FTP client

Bước 1: Sau khi cài đặt và truy cập vào tài khoản hosting của bạn thông qua FTP, bạn lựa chọn file/thư mục cần CHMOD, click chuột phải và lựa chọn “File Permission” như hình dưới đây:


Bước 2: Hộp thoại mới sẽ hiện ra, bạn chỉnh các thông số CHMOD theo yêu cầu như hình dưới đây:


-    Nếu bạn để nguyên như ảnh trên và ấn “OK” . Việc CHMOD sẽ chỉ được thực hiện cho thư mục bạn lựa chọn trước đó.

-    Nếu bạn muốn áp dụng cho các thư mục hay file ở trong thư mục bạn vừa chọn: click  “Recurse into subdirectories”:

  • “Apply to all file and directories” : thông số bạn chỉnh tại  “Numeric value”  sẽ được áp dung cấu hình cho toàn bộ thư mục và file nằm trong thư mục chính ta đang CHMOD.
  • “Apply to files only” - chỉ áp dụng CHMOD tương tự cho file nằm trong.
  • “Applies to directories only” - chỉ áp dụng CHMOD tương tự cho thư mục nằm trong
Bài viết có giúp được bạn không? 1 Mục tin có ích (2 Đánh giá)