Làm thế nào để import/export database

B1: Tạo database
- Tạo database với Cpanel:http://manage.digistar.vn/knowledgebase/37/Tao-co-so-du-lieu-MySQL.html
- Tạo database với DirectAdmin:http://manage.digistar.vn/knowledgebase/57/Tao-co-so-du-lieu-mysql.html
- Tạo database với DigiStar Control Panel:http://manage.digistar.vn/knowledgebase/180/Tao-co-so-du-lieu-MySQL.html
B2: Đăng nhập vào phpmyadmin với user và password vừa tạo ở trên
- Đăng nhập vào phpmyadmin với Cpanel: Các bạn login vào hosting => phpmyadmin
- Đăng nhập vào phpmyadmin với DirectAdmin hoặc DigiStar Control Panel: Các bạn gõ vào trình duyệt IP/phpmyadmin
B3: Sau khi đăng nhập thành công vào phpmyadmin, bạn lựa chọn đúng tên database => export để backup database. Tương tự để restore database bạn chọn đúng tên database sau đó lựa chọn mục import.
Bài viết có giúp được bạn không? 0 Mục tin có ích (4 Đánh giá)