Nguyên nhân lỗi 403 Forbidden

Khi bạn truy cập vào website gặp lỗi như sau:"

Forbidden

You don't have permission to access / on this server".

Nguyên nhân của lỗi này là do bạn hoặc ai đó đã chmod sai quyền truy cập vào thư mục hay file trên server. Để fix lỗi này bạn có thể tham khảo việc chmod đúng và an toàn cho website tại http://manage.digistar.vn/knowledgebase/1/Huong-dan-Chmod-an-toan-cho-website.html

Bài viết có giúp được bạn không? 8 Mục tin có ích (22 Đánh giá)