Mod_rewrite có được kích hoạt không

Mặc định mod_rewrite đã được kích hoạt trên hosting tại DigiStar, để kiểm tra điều này bạn có thể tạo một file .htaccess trong thư mục public_html với nội dung:
RewriteEngine on
RewriteRule test\.html http://www.digistar.vn [R]
Với nội dung file này: nếu bạn gỏ vào địa chỉ: domain.com/test.html thì sẽ tự động redirect về http://www.digistar.vn, điều đó chứng tỏ mod_rewrite đã bật và hoạt động bình thường trên hosting tại DigiStar.
Bài viết có giúp được bạn không? 0 Mục tin có ích (0 Đánh giá)