Hướng dẫn đăng nhập vào quản lý tên miền

B1: Đăng nhập vào trang quản lý theo link: https://manage.digistar.vn/clientarea.php

B2: Sau khi đăng nhập thành công trình duyệt sẽ đưa bạn vào cửa sổ thống kê dịch vụ đã đăng ký tại DigiStar. Tại menu bên trái bạn chọn vào tab Tên miền=> Quản lý tên miền => Trên màn hình sẽ hiển thị các tên miền bạn đã đăng ký tại DigiStar như sau:


B3: Bạn click chọn tên miền muốn quản lý để vào cửa sổ quản lý tên miền.


B3: Sau khi click chọn tên miền muốn quản lý, trên màn hình hiển thị như sau:

Tại đây bạn có thể quản lý:
1. Quản lý thông tin liên hệ
2. Quản lý Nameservers
3. Quản lý DNS
4. Khóa tên miền
5 Gia hạn tên miền

Bài viết có giúp được bạn không? 5 Mục tin có ích (11 Đánh giá)