Nguyên nhân lỗi 404 File not found

Lỗi 404 là lỗi không tìm thấy file trên server. Thông thường bị lỗi này do trên server không tồn tại file theo yêu cầu hoặc do cấu hình rewrite bị lỗi.

Khi gặp lỗi này cần kiểm tra đường dẫn đến file có tồn tại trên Server hay không? Kiểm tra cấu hình rewrite đã đúng chưa? Mod rewrite đã được enable chưa?

Bài viết có giúp được bạn không? 7 Mục tin có ích (26 Đánh giá)