Tại sao website tôi gặp lỗi 500

Lỗi 500 trên website thường do nhiều nguyên nhân dẫn đến lỗi này

Do website đã sử dụng hết tài nguyên của hệ thông Cpu và Ram. Do bạn chmod quyền cho các thư mục không đúng dẫn đến không thể thực thi được.

Khi gặp lỗi 500 bạn cần đăng nhập vào control quản lý hostting và kiểm tra thông số Cpu và Ram xem có sử dụng hết tài nguyên hay không? Xem lại chmod các file và thư mục (file là 644 và thư mục là 755)

Sau khi kiểm tra tất cả nhưng vẫn không tìm được nguyên nhân bạn hãy liên hệ Digistar để bên mình hỗ trợ giúp bạn

Bài viết có giúp được bạn không? 4 Mục tin có ích (14 Đánh giá)