Tại sao website của tôi báo lỗi Resource Limits Reached

Lỗi Resource Limit Reached là do hệ thống của bạn đang sử dụng hết tài nguyên của hệ thống như Ram và Cpu đẫn đến không còn đủ tài nguyên để thực thi. Khi gặp lỗi này bạn có thể đăng nhập vào control quản lý hosting để xem lượng tài nguyên đang sử dụng.

Nguyên nhân dẫn đến lỗi Resource Limit Reached do nhiều yếu tố có thể do source của bạn không tối ưu dẫn đến sử dụng tài nguyên hệ thống qua nhiều trong trường hợp này bạn cần thay đổi và chỉnh sửa lại mã nguồn cho phù hợp. Do website của bạn đang bị flood hoặc dos khi gặp trường hợp này bạn cần dùng chức năng "Bảo vệ thư mục" để hạn chế việc truy cập vào website và tiến hành kiểm tra log nhằm xác định nguồn flood hoặc dos

Bài viết có giúp được bạn không? 11 Mục tin có ích (27 Đánh giá)