Hướng dẫn cấu hình mail với Thunderbird

Sau khi cài đặt Mozilla Thunderbird bạn làm theo các thao tác sau

Bước 1 : Tạo 1 tài khoản mới

Trên menu vào File-> Mail Account

Bước 2 : Cấu hình và điền thông tin tài khoản Email

Click "Continue"

Chọn "POP3 (keep mail on your computer)"

Sau đó Click "Create Account"

Trên menu tài khoản mail click phải chuột chọn "Setting"

Chú ý : Mục User Name bạn phải nhập chính xác tài khoản Email

Sau khi cấu hình xong bạn click "OK"

Tài khoản đã add thành công vào Thunderbird

Bài viết có giúp được bạn không? 2 Mục tin có ích (14 Đánh giá)