Hướng dẫn khai báo SMTP gửi mail cho vBulletin

Bước 1: Đăng nhập DirectAdmin, vào mục EMail Accounts và tiến hành tạo 1 tài khoản email.

Bước 2: Đăng nhập AdminCP vBB, đường dẫn mặc định http://tendomain.com/forum/admincp.

Bước 3: Vào mục Settings (hoặc Tùy chọn, cấu hình diễn đàn) -> Email Options

Bước 4: Cấu hình và nhập thông số như hình bên dưới, thay các thông số email bằng thông số tương ứng đã tạo ở B1. Cuối cùng nhấn Save

Lưu ý: phpBB, IPB, Joomla, Wordpress, NukeViet, CS-Cart... và các mã nguồn PHP đều có cách khai báo tương tự vBulletin.

Bài viết có giúp được bạn không? 4 Mục tin có ích (26 Đánh giá)