Cài WordPress trên host Direct Admin

 


Để cài đặt WorfPress lên host DirectAmin ta thực hiện các thao tác sau :


Bước 1 : Đăng nhập hệ thống quản trị Hosting của bạn thông qua trình duyệt Web


Trên giao diện Domain tìm mục "Your Account" -> Click "File Manager"

Bước 2 : Upload mã nguồn lên host


Click vào "Upload file to current directory"

Chọn tệp tin upload lên host

Click "Upload" để upload tập tin
Bước 4 : Tạo database MySQL trên DirectAdmin


Để tạo database MySql trên DirectAdmin ta thực hiện các bước sau :


Trên giao diện DirectAdmin tìm "Your Account" -> "MySQL Managermant"

Click "Create new Database"

Điền thông số cần thiết -> Click "Create" để hoàn tất


  • Database Name : tên database

  • Database Username : tên user trên database

  • Username Password : mật khẩu user

  • Confirm Password : xác nhận lại mật khẩuBước 5 : Tiến hành cài đặt WordPress trên host với dabatase vừa tạo

Bước 5.1 : Tiến hành sửa tập tin "wp-config-sample.php" và đổi tên thành "wp-config.php"


Mở tập tin wp-config-sample.php với chình xoạn thảo văn bản và điền vào các thông tin của cơ sở dữ liệu.Sau khi sửa nội dung đổi tên file thành "wp-config.php"


Bước 5.2 : Cài đặt WordPress lên host


Trên trình duyệt web ta truy cập vào thư mục "/wp-admin/install.php"


Giao diện cài đặt WordPress


Ta tiến hành khai báo thông tin để cài đặt WordPress -> Click "Cài đặt WordPress"

Site Title : Tiêu đề của Site


Tên đăng nhập : user đăn nhập vào hệ thống


Password,Twice : Mật khẩu cho user
Giao diện thông báo cài đặt thành công WordPressGiao diện WordPress

 

Bài viết có giúp được bạn không? 10 Mục tin có ích (27 Đánh giá)