Kiến thức sử dụng

Được quan tâm nhiều

Hướng dẫn tạo quản lý bản ghi DNS cho tên miền
DigiStar có hệ thống DNS riêng với tốc độ cập nhật rất nhanh, giao diện thân thiện, dễ sử dụng...
Hướng dẫn Chmod an toàn cho website
DigiStar đề nghị CHMOD như sau để bảo vệ an toàn cho website tại host của DigiStar:   1) CHMOD...
Hướng dẫn đăng nhập vào phpmyadmin
Bước 1: Đăng nhập vào trang quản trị Control Panel DirectAdmin. Trong mục “Your Account” ->...
Cài WordPress trên host Direct Admin
  Để cài đặt WorfPress lên host DirectAmin ta thực hiện các thao tác sau : Bước 1 : Đăng nhập...