SEO Hosting

hostSEO1


 
290,000 VND
Mensile

»Số IP khác lớp C 5 IP

»Dung lượng lưu trữ 10.000MB

»Hỗ trợ 5 Tên miền chính

»Băng thông Không giới hạn

»Tài khoản FTP Không giới hạn

»Tài khoản Email Không giới hạn

»Tài khoản FTP Không giới hạn


hostSEO2


 
490,000 VND
Mensile

»Số IP khác lớp C 10 IP

»Dung lượng lưu trữ 20.000MB

»Hỗ trợ 10 Tên miền chính

»Băng thông Không giới hạn

»Tài khoản FTP Không giới hạn

»Tài khoản Email Không giới hạn

»Tài khoản FTP Không giới hạn


hostSEO3


 
690,000 VND
Mensile

»Số IP khác lớp C 20 IP (11 IP khác lớp C và 9 IP cùng lớp C)

»Dung lượng lưu trữ 30.000MB

»Hỗ trợ 20 Tên miền chính

»Băng thông Không giới hạn

»Tài khoản FTP Không giới hạn

»Tài khoản Email Không giới hạn

»Tài khoản FTP Không giới hạn