hostSEO1

290,000 VND/mo

»Số IP khác lớp C 5 IP

»Dung lượng lưu trữ 10.000MB

»Hỗ trợ 5 Tên miền chính

»Băng thông Không giới hạn

»Tài khoản FTP Không giới hạn

»Tài khoản Email Không giới hạn

»Tài khoản FTP Không giới hạn

hostSEO3

690,000 VND/mo

»Số IP khác lớp C 20 IP (11 IP khác lớp C và 9 IP cùng lớp C)

»Dung lượng lưu trữ 30.000MB

»Hỗ trợ 20 Tên miền chính

»Băng thông Không giới hạn

»Tài khoản FTP Không giới hạn

»Tài khoản Email Không giới hạn

»Tài khoản FTP Không giới hạn