redCloud1

Починаючи від
230,000 VND/mo

» 1 CPU

» 1 GB RAM

» 30 GB SSD

» Băng thông Không Giới Hạn

» 1 IP Public

redCloud2

Починаючи від
460,000 VND/mo

» 2 CPU

» 2 GB RAM

» 50 GB SSD

» Băng thông Không Giới Hạn

» 1 IP Public

redCloud3

Починаючи від
920,000 VND/mo

» 4 CPU

» 4 GB RAM

» 70 GB SSD

» Băng thông Không Giới Hạn

» 1 IP Public

redCloud4

Починаючи від
1,840,000 VND/mo

» 8 CPU

» 8 GB RAM

» 120 GB SSD

» Băng thông Không Giới Hạn

» 1 IP Public

redCloud5

Починаючи від
3,680,000 VND/mo

» 12 CPU

» 16 GB RAM

» 180 GB SSD

» Băng thông Không Giới Hạn

» 1 IP Public

redCloud6

Починаючи від
7,360,000 VND/mo

» 16 CPU

» 32 GB RAM

» 260 GB SSD

» Băng thông Không Giới Hạn

» 1 IP Public