Hỗ trợ đa hệ điều hành

Sử dụng ổ cứng SSD chuyên dụng

redCloud1


Начиная от   230,000 VND
ежемесячно

» 1 CPU

» 1 GB RAM

» 30 GB SSD

» Băng thông Không Giới Hạn

» 1 IP Public


redCloud2


Начиная от   460,000 VND
ежемесячно

» 2 CPU

» 2 GB RAM

» 50 GB SSD

» Băng thông Không Giới Hạn

» 1 IP Public


redCloud3


Начиная от   920,000 VND
ежемесячно

» 4 CPU

» 4 GB RAM

» 70 GB SSD

» Băng thông Không Giới Hạn

» 1 IP Public


redCloud4


Начиная от   1,840,000 VND
ежемесячно

» 8 CPU

» 8 GB RAM

» 120 GB SSD

» Băng thông Không Giới Hạn

» 1 IP Public


redCloud5


Начиная от   3,680,000 VND
ежемесячно

» 12 CPU

» 16 GB RAM

» 180 GB SSD

» Băng thông Không Giới Hạn

» 1 IP Public


redCloud6


Начиная от   7,360,000 VND
ежемесячно

» 16 CPU

» 32 GB RAM

» 260 GB SSD

» Băng thông Không Giới Hạn

» 1 IP Public