Hỗ trợ đa hệ điều hành

Sử dụng ổ cứng SSD chuyên dụng

redCloud1


Starting from   230,000 VND
Monthly

» 1 CPU

» 1 GB RAM

» 30 GB SSD

» Băng thông Không Giới Hạn

» 1 IP Public


redCloud2


Starting from   460,000 VND
Monthly

» 2 CPU

» 2 GB RAM

» 50 GB SSD

» Băng thông Không Giới Hạn

» 1 IP Public


redCloud3


 
920,000 VND
Monthly

» 4 CPU

» 4 GB RAM

» 70 GB SSD

» Băng thông Không Giới Hạn

» 1 IP Public


redCloud4


 
1,840,000 VND
Monthly

» 8 CPU

» 8 GB RAM

» 120 GB SSD

» Băng thông Không Giới Hạn

» 1 IP Public


redCloud5


 
3,680,000 VND
Monthly

» 12 CPU

» 16 GB RAM

» 160 GB SSD

» Băng thông Không Giới Hạn

» 1 IP Public


redCloud6


 
7,360,000 VND
Monthly

» 16 CPU

» 32 GB RAM

» 200 GB SSD

» Băng thông Không Giới Hạn

» 1 IP Public