Hỗ trợ đa hệ điều hành

Sử dụng ổ cứng SSD chuyên dụng

Hỗ trợ đa hệ điều hành

Sử dụng ổ cứng SSD chuyên dụng

redCloud1

» 1 CPU

» 1 GB RAM

» 30 GB SSD

» Băng thông Không Giới Hạn

» 1 IP Public

S početkom od
230,000 VND
Mjesečno
Naruči
redCloud2

» 2 CPU

» 2 GB RAM

» 50 GB SSD

» Băng thông Không Giới Hạn

» 1 IP Public

S početkom od
460,000 VND
Mjesečno
Naruči
redCloud3

» 4 CPU

» 4 GB RAM

» 70 GB SSD

» Băng thông Không Giới Hạn

» 1 IP Public

S početkom od
920,000 VND
Mjesečno
Naruči
redCloud4

» 8 CPU

» 8 GB RAM

» 120 GB SSD

» Băng thông Không Giới Hạn

» 1 IP Public

S početkom od
1,840,000 VND
Mjesečno
Naruči
redCloud5

» 12 CPU

» 16 GB RAM

» 180 GB SSD

» Băng thông Không Giới Hạn

» 1 IP Public

S početkom od
3,680,000 VND
Mjesečno
Naruči
redCloud6

» 16 CPU

» 32 GB RAM

» 260 GB SSD

» Băng thông Không Giới Hạn

» 1 IP Public

S početkom od
7,360,000 VND
Mjesečno
Naruči