Công nghệ điện toán đám mây

Sử dụng ổ cứng SSD chuyên dụng

greenCloud1


 
190,000 VND
Định kỳ hàng tháng

» 1 CPU

» 1GB RAM

» 30 GB SSD

» Băng thông Không Giới Hạn

» 1 IP Public


greenCloud2


 
380,000 VND
Định kỳ hàng tháng

» 2 CPU

» 2 GB RAM

» 50 GB SSD

» Băng thông Không Giới Hạn

» 1 IP Public


greenCloud3


 
760,000 VND
Định kỳ hàng tháng

» 4 CPU

» 4 GB RAM

» 70 GB SSD

» Băng thông Không Giới Hạn

» 1 IP Public


greenCloud4


 
1,472,000 VND
Định kỳ hàng tháng

» 8 CPU

» 8 GB RAM

» 120 GB SSD

» Băng thông Không Giới Hạn

» 1 IP Public


greenCloud5


 
2,944,000 VND
Định kỳ hàng tháng

» 12 CPU

» 16 GB RAM

» 160 GB SSD

» Băng thông Không Giới Hạn

» 1 IP Public


greenCloud6


 
5,888,000 VND
Định kỳ hàng tháng

» 16 CPU

» 32 GB RAM

» 200 GB SSD

» Băng thông Không Giới Hạn

» 1 IP Public