Công nghệ điện toán đám mây

Sử dụng ổ cứng SSD chuyên dụng