Cloud Email Server

Cloud Mail 1


 
600,000 VND
Định kỳ hàng tháng

»Dung lượng Mail Server 50GB

»Không giới hạn Số lượng Email Account

»Hỗ trợ 5 Add on Domain


Cloud Mail 2


 
950,000 VND
Định kỳ hàng tháng

»Dung lượng Mail Server 100GB

»Không giới hạn Số lượng Email Account

»Hỗ trợ 7 Add on Domain


Cloud Mail 3


 
1,300,000 VND
Định kỳ hàng tháng

»Dung lượng Mail Server 150GB

»Không giới hạn Số lượng Email Account

»Hỗ trợ 10 Add on Domain