Reseller Hosting

Reseller I


 
480,000 VND
ماهانه

»Dung lượng lưu trữ 30.000MB

»Tên miền chính Không giới hạn

»Băng thông Không giới hạn

»Tên miền con Không giới hạn

»Tài khoản Email Không giới hạn

»Tài khoản FTP Không giới hạn


Reseller II


 
760,000 VND
ماهانه

»Dung lượng lưu trữ 60.000MB

»Tên miền chính Không giới hạn

»Băng thông Không giới hạn

»Tên miền con Không giới hạn

»Tài khoản Email Không giới hạn

»Tài khoản FTP Không giới hạn


Reseller III


 
1,260,000 VND
ماهانه

»Dung lượng lưu trữ 90.000MB

»Tên miền chính Không giới hạn

»Băng thông Không giới hạn

»Tên miền con Không giới hạn

»Tài khoản Email Không giới hạn

»Tài khoản FTP Không giới hạn