hostBasic

A partir de
160,000 VND/mo

»Dung lượng lưu trữ 7.000MB

»Tên miền chính Không giới hạn

»Băng thông Không giới hạn

»Tên miền con Không giới hạn

»Tài khoản Email Không giới hạn

»Tài khoản FTP Không giới hạn

hostPro

A partir de
520,000 VND/mo

»Dung lượng lưu trữ 34.000MB

»Tên miền chính Không giới hạn

»Băng thông Không giới hạn

»Tên miền con Không giới hạn

»Tài khoản Email Không giới hạn

»Tài khoản FTP Không giới hạn