hostBasic

החל מ
160,000 VND/חודשי

»Dung lượng lưu trữ 7.000MB

»Tên miền chính Không giới hạn

»Băng thông Không giới hạn

»Tên miền con Không giới hạn

»Tài khoản Email Không giới hạn

»Tài khoản FTP Không giới hạn

hostPro

החל מ
520,000 VND/חודשי

»Dung lượng lưu trữ 34.000MB

»Tên miền chính Không giới hạn

»Băng thông Không giới hạn

»Tên miền con Không giới hạn

»Tài khoản Email Không giới hạn

»Tài khoản FTP Không giới hạn