Hosting Không Giới Hạn

hostBasic


Bắt đầu từ   160,000 VND
Định kỳ hàng tháng

»Dung lượng lưu trữ 7.000MB

»Tên miền chính Không giới hạn

»Băng thông Không giới hạn

»Tên miền con Không giới hạn

»Tài khoản Email Không giới hạn

»Tài khoản FTP Không giới hạn


hostExpert


Bắt đầu từ   280,000 VND
Định kỳ hàng tháng

»Dung lượng lưu trữ 17.000MB

»Tên miền chính Không giới hạn

»Băng thông Không giới hạn

»Tên miền con Không giới hạn

»Tài khoản Email Không giới hạn

»Tài khoản FTP Không giới hạn


hostPro


Bắt đầu từ   520,000 VND
Định kỳ hàng tháng

»Dung lượng lưu trữ 34.000MB

»Tên miền chính Không giới hạn

»Băng thông Không giới hạn

»Tên miền con Không giới hạn

»Tài khoản Email Không giới hạn

»Tài khoản FTP Không giới hạn