Hosting Doanh Nghiệp

hostBus1


Bắt đầu từ   120,000 VND
Định kỳ hàng tháng

»Dung lượng lưu trữ 6000MB

»Hỗ trợ 1 Tên miền

»Băng thông Không giới hạn

»Tài khoản FTP Không giới hạn

»Tên miền con Không giới hạn

»Tên miền song song Không giới hạn


hostBus2


Bắt đầu từ   200,000 VND
Định kỳ hàng tháng

»Dung lượng lưu trữ 12000MB

»Hỗ trợ 3 Tên miền

»Băng thông Không giới hạn

»Tài khoản FTP Không giới hạn

»Tên miền con Không giới hạn

»Tên miền song song Không giới hạn


hostBus3


Bắt đầu từ   400,000 VND
Định kỳ hàng tháng

»Dung lượng lưu trữ 20000MB

»Hỗ trợ 6 Tên miền

»Băng thông Không giới hạn

»Tài khoản FTP Không giới hạn

»Tên miền con Không giới hạn

»Tên miền song song Không giới hạn