hostBus1

Bắt đầu từ
120,000 VND/mo

»Dung lượng lưu trữ 6000MB

»Hỗ trợ 1 Tên miền

»Băng thông Không giới hạn

»Tài khoản FTP Không giới hạn

»Tên miền con Không giới hạn

»Tên miền song song Không giới hạn

hostBus2

Bắt đầu từ
200,000 VND/mo

»Dung lượng lưu trữ 12000MB

»Hỗ trợ 3 Tên miền

»Băng thông Không giới hạn

»Tài khoản FTP Không giới hạn

»Tên miền con Không giới hạn

»Tên miền song song Không giới hạn