Hosting Cá Nhân

hostEcon1


Bắt đầu từ   30,000 VND
Định kỳ hàng tháng

»Dung lượng lưu trữ 1000MB

»Hỗ trợ 1 Tên miền

»Băng thông Không giới hạn

»Tài khoản FTP Không giới hạn

»Tên miền con Không giới hạn

»Tên miền song song Không giới hạn


hostEcon2


Bắt đầu từ   45,000 VND
Định kỳ hàng tháng

»Dung lượng lưu trữ 1500MB

»Hỗ trợ 2 Tên miền

»Băng thông Không giới hạn

»Tài khoản FTP Không giới hạn

»Tên miền con Không giới hạn

»Tên miền song song Không giới hạn


hostEcon3


Bắt đầu từ   65,000 VND
Định kỳ hàng tháng

»Dung lượng lưu trữ 2000MB

»Hỗ trợ 3 Tên miền

»Băng thông Không giới hạn

»Tài khoản FTP Không giới hạn

»Tên miền con Không giới hạn

»Tên miền song song Không giới hạn


hostEcon4


Bắt đầu từ   95,000 VND
Định kỳ hàng tháng

»Dung lượng lưu trữ 3000MB

»Hỗ trợ 5 Tên miền

»Băng thông Không giới hạn

»Tài khoản FTP Không giới hạn

»Tên miền con Không giới hạn

»Tên miền song song Không giới hạn


hostEcon5


Bắt đầu từ   145,000 VND
Định kỳ hàng tháng

»Dung lượng lưu trữ 5000MB

»Hỗ trợ 7 Tên miền

»Băng thông Không giới hạn

»Tài khoản FTP Không giới hạn

»Tên miền con Không giới hạn

»Tên miền song song Không giới hạn


hostEcon6


Bắt đầu từ   200,000 VND
Định kỳ hàng tháng

»Dung lượng lưu trữ 7000MB

»Hỗ trợ 9 Tên miền

»Băng thông Không giới hạn

»Tài khoản FTP Không giới hạn

»Tên miền con Không giới hạn

»Tên miền song song Không giới hạn