cloudBasic

Починаючи від
160,000 VND/mo

»Dung lượng lưu trữ 1.000MB

»Băng thông 100.000MB

»Hỗ trợ 1 Tên miền

»Không giới hạn Tên miền con

cloudExpert

Починаючи від
280,000 VND/mo

»Dung lượng lưu trữ 3.000MB

»Băng thông 300.000MB

»Hỗ trợ 03 Tên miền

»Không giới hạn Tên miền con

cloudPro

Починаючи від
520,000 VND/mo

»Dung lượng lưu trữ 6.000MB

»Băng thông 600.000MB

»Hỗ trợ 06 Tên miền

»Không giới hạn Tên miền con