Cloud Hosting

cloudBasic


Bắt đầu từ   160,000 VND
Định kỳ hàng tháng

»Dung lượng lưu trữ 1.000MB

»Băng thông 100.000MB

»Hỗ trợ 1 Tên miền

»Không giới hạn Tên miền con


cloudExpert


Bắt đầu từ   280,000 VND
Định kỳ hàng tháng

»Dung lượng lưu trữ 3.000MB

»Băng thông 300.000MB

»Hỗ trợ 03 Tên miền

»Không giới hạn Tên miền con


cloudPro


Bắt đầu từ   520,000 VND
Định kỳ hàng tháng

»Dung lượng lưu trữ 6.000MB

»Băng thông 600.000MB

»Hỗ trợ 06 Tên miền

»Không giới hạn Tên miền con