CloudWeb1

4,990,000 VND

»Miễn phí 1 năm tên miền Quốc Tế

»Miễn phí 1 năm gói HostWP1

CloudWeb2

5,990,000 VND

»Miễn phí 1 năm tên miền Quốc Tế

»Miễn phí 1 năm gói HostWP2

CloudWeb3

6,990,000 VND

»Miễn phí 1 năm tên miền Quốc Tế

»Miễn phí 1 năm gói HostWP3