DS-SECO1

Bắt đầu từ
1,360,000 VND/tháng


  • Không gian Rack 2 U

  • Địa Chỉ IP 2 IP

  • Bandwidth 1000 GB

  • Cổng quốc tế 512 Kbps


DS-SECO2

Bắt đầu từ
1,800,000 VND/tháng


  • Không gian Rack 2 U

  • Địa Chỉ IP 2 IP

  • Bandwidth Không Giới Hạn

  • Cổng quốc tế 1024 Kbps